VlogaObrazec za odjavo premoženjskega stanja zavezanca

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja ob prenehanju funkcije oziroma dela najpozneje v enem mesecu dni po prenehanju funkcije ali dela, ki mora skladno z zakonom zajeti popis celotnega premoženjskega stanja (tega obrazca ne izpolnjujejo osebe odgovorne za javna naročila)."

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Če se s katerimi podatki ne strinjate, le te lahko popravite. Ostale podatke vnesete ročno.

Izpolnjeno vlogo morate pred oddajo elektronsko podpisati.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (178):

Da

Ne

Delno