Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaNaznanitev pogrešitve potrdila za upravljanje s čolnom in izdaja dvojnika potrdila

Pogrešitev, izgubo ali tatvino potrdila (v nadaljevanju: pogrešitev) mora imetnik naznaniti v osmih dneh z navedbo osebnih podatkov ter z navedbo okoliščin pogrešitve potrdila. Uprava izda na vlogo osebe novo potrdilo po objavi pogrešitve potrdila na svojih spletnih straneh.

Navodila


Pogrešitev potrdila se naznani pri Upravi RS za pomorstvo (v nadaljevanju: uprava). Osebni podatki, ki jim mora stranka navesti ob naznanitvi so naslednji: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov, vrsta potrdila.

Uprava objavi pogrešitev potrdila na svojih spletnih straneh. Po objavi se lahko stranki izda novo potrdilo.

Pogrešitev potrdila v tujini mora imetnik v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti Upravi na način, določen v prejšnjem odstavku.
 

OPOZORILO:

V kolikor želi stranka zgolj naznaniti pogrešitev potrdila, brez da se ji izda novo potrdilo, obkroži na obrazcu vloge ustrezno rubriko.  
 


V kolikor želi stranka  pridobiti  več dvojnikov (za različna potrdila), je potrebno izpolniti vlogo in plačati stroške (upravno takso ter tiskovino) za vsak dvojnik posebej.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete


V primeru izdaje dvojnika potrdila:
 

  • dokazilo o plačilu upravne takse v vrednosti 34,50 EUR v primeru prve izdaje dvojnika potrdila, oziroma upravne takse v vrednosti  64,50 EUR  v primeru druge ali vsake naslednje izdaje dvojnika potrdila, oziroma upravna taksa v vrednosti 19,50 EUR, če stranka dokaže, da je z listino ravnala z dolžno skrbnostjo in je dejanje odtujitve listine prijavila kot kaznivo dejanje pristojnim organom
  • dokazilo o plačilu tiskovine v višini 3,00 EUR
  • fotografija velikosti 4,5 cm x 3,5 cm

Navodila za plačilo zgornje upravne takse in pristojbine so navedena v prilogi spodaj.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Izdaja dvojnika potrdila o usposobljenosti za upravljanje s čolnom (skrbnost)
22,50 EUR
Druga ali naslednja izdaja dvojnika potrdila o usposobljenosti za upravljanje s čolnom
67,50 EUR
Prva izdaja dvojnika potrdila o usposobljenosti za upravljanje s čolnom
37,50 EUR
Navodila


Pogrešitev potrdila se naznani pri Upravi RS za pomorstvo (v nadaljevanju: uprava). Osebni podatki, ki jim mora stranka navesti ob naznanitvi so naslednji: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov, vrsta potrdila.

Uprava objavi pogrešitev potrdila na svojih spletnih straneh. Po objavi se lahko stranki izda novo potrdilo.

Pogrešitev potrdila v tujini mora imetnik v osmih dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti Upravi na način, določen v prejšnjem odstavku.
 

OPOZORILO:

V kolikor želi stranka zgolj naznaniti pogrešitev potrdila, brez da se ji izda novo potrdilo, obkroži na obrazcu vloge ustrezno rubriko.  
 


V kolikor želi stranka  pridobiti  več dvojnikov (za različna potrdila), je potrebno izpolniti vlogo in plačati stroške (upravno takso ter tiskovino) za vsak dvojnik posebej.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete


V primeru izdaje dvojnika potrdila:
 

  • dokazilo o plačilu upravne takse v vrednosti 34,50 EUR v primeru prve izdaje dvojnika potrdila, oziroma upravne takse v vrednosti  64,50 EUR  v primeru druge ali vsake naslednje izdaje dvojnika potrdila, oziroma upravna taksa v vrednosti 19,50 EUR, če stranka dokaže, da je z listino ravnala z dolžno skrbnostjo in je dejanje odtujitve listine prijavila kot kaznivo dejanje pristojnim organom
  • dokazilo o plačilu tiskovine v višini 3,00 EUR
  • fotografija velikosti 4,5 cm x 3,5 cm

Navodila za plačilo zgornje upravne takse in pristojbine so navedena v prilogi spodaj.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Izdaja dvojnika potrdila o usposobljenosti za upravljanje s čolnom (skrbnost)
22,50 EUR
Druga ali naslednja izdaja dvojnika potrdila o usposobljenosti za upravljanje s čolnom
67,50 EUR
Prva izdaja dvojnika potrdila o usposobljenosti za upravljanje s čolnom
37,50 EUR
POVRATNE INFORMACIJE