Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev

Navodila

Vlogo pošljite Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

Vlogo mora organizator vložiti najmanj osem dni pred dnevom prireditve.

Vloga za pridobitev dovoljenja za  izvedbo vodne prireditve mora vsebovati :

 • navedbo imena in točen naslov organizatorja, ime kontaktne osebe in njeno telefonsko številko (če je možno mobilnega telefona),
 • natančno opredelitev in skico predvidene lokacije prireditve oz. tekmovalnih poti, z navedbo startnega in ciljnega mesta, datum oziroma datume ter vsaj približno uro začetka in zaključka prireditve,
 • navedbo vrste prireditve in približnega števila udeležencev,
 • obrazložitev ukrepov in načinov na katere bo poskrbljeno za varnost udeležencev,
 • podpis odgovorne osebe,
 • potrdilo (skeniran dokument) o vplačilu upravne takse v višini plačila stroškov postopka.

Način plačila upravne takse:

 • z vplačilom na TRR štev. SI56 0110 0100 0315 637 - Državne upravne takse.

Iz potrdila o vplačilu, morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • naziv ali osebno ime nalogodajalca,
 • namen nakazila: Upravna taksa - izvedba vodne prireditve,
 • znesek plačila v višini stroškov postopka,
 • koda namena: GOVT,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • referenca prejemnika: SI11 24325-7111002-05.
Za oddajo vloge potrebujete
 • Obrazec vloge ni predpisan,
 • izpolnjeno vlogo,
 • potrdilo o vplačilu.
Stroški postopka
Namen Strošek
Vloga za pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev
22,60 EUR
Navodila

Vlogo pošljite Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.

Vlogo mora organizator vložiti najmanj osem dni pred dnevom prireditve.

Vloga za pridobitev dovoljenja za  izvedbo vodne prireditve mora vsebovati :

 • navedbo imena in točen naslov organizatorja, ime kontaktne osebe in njeno telefonsko številko (če je možno mobilnega telefona),
 • natančno opredelitev in skico predvidene lokacije prireditve oz. tekmovalnih poti, z navedbo startnega in ciljnega mesta, datum oziroma datume ter vsaj približno uro začetka in zaključka prireditve,
 • navedbo vrste prireditve in približnega števila udeležencev,
 • obrazložitev ukrepov in načinov na katere bo poskrbljeno za varnost udeležencev,
 • podpis odgovorne osebe,
 • potrdilo o vplačilu upravne takse v višini plačila stroškov postopka.

Način plačila upravne takse:

 • na blagajni Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
Za oddajo vloge potrebujete
 • Obrazec vloge ni predpisan,
 • izpolnjeno vlogo,
 • potrdilo o vplačilu.
Stroški postopka
Namen Strošek
Vloga za pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE