VlogaVloga za izdajo potrdila iz matičnega registra

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Potrdilo prejmete po pošti, na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot vaš naslov za vročanje.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Ob oddaji vloge za drugo osebo morate predložiti njeno pisno pooblastilo. Če vlogo oddajate elektronsko, priložite skeniran izvod pooblastila.
Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra (MAT/REG-4)
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Če vlogo oddate osebno na upravni enoti, boste izpisek pridobili takoj.

Če vlogo oddate na diplomatskem oziroma konzularnem predstavništvu, vam bomo izpisek posredovali po pošti.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Ob oddaji vloge na upravni enoti morate predložiti veljavni osebni dokument.
  • Ob oddaji vloge za drugo osebo morate predložiti njeno pisno pooblastilo.
Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra (MAT/REG-4)
3,00 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (114):

Da

Ne

Delno