VlogaPodpora volivca pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije sta na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih. Predsednik Državnega zbora je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev nedelja, 1. 9. 2019, zadnji dan pa sreda, 30. 10 2019.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

Vlogo morate v postopku oddaje elektronsko podpisati. Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami. Obkrožite  vrsto podpore "PZ" in v okence vpišite šifro podpore "825" ter vpišite geslo "Za pošteno povračilo stroškov prehrane".


Obrazec osebno podpišite na kateri koli upravni enoti. Podporo lahko oddate le enkrat.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Osebni dokument, ki izkazuje vašo istovetnost (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (90):

Da

Ne

Delno