VlogaPredlog za evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov

Če želite evidentirati lokacijsko izboljšane podatke v zemljiški kataster, vložite predlog na geodetsko upravo.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno predlog za evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov pošljete na geodetsko upravo.

Predlogu morate priložiti elaborat lokacijske izboljšave.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov
4,50 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno predlog za evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov oddate na geodetski upravi.

Predlogu morate priložiti elaborat lokacijske izboljšave.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje lokacijsko izboljšanih podatkov
4,50 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (89):

Da

Ne

Delno