VlogaVloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks

Predlogu (obrazec ni predpisan) za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks morate obvezno priložiti izpolnjeno predpisano pisno izjavo o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju svojih družinskih članov.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Predlogu, s katerim zaprosite za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, priložite izpolnjeni predpisani obrazec s prilogami, ki so navedene na obrazcu.  

Za oddajo vloge potrebujete
  • dokazilo o prejetih plačah in drugih prejemkih iz dela v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej za vlagatelja in družinske člane (obvezno),
  • dokazila o podatkih, ki predstavljajo davčno tajnost vlagatelja ali družinskih članov, če odklonite pridobitev teh podatkov po uradni poti,
  • dokazila o odhodkih in drugih bremenih.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Predlogu, s katerim zaprosite za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, priložite izpolnjeni predpisani obrazec s  prilogami, ki so navedene na obrazcu.  

Za oddajo vloge potrebujete
  • dokazilo o prejetih plačah in drugih prejemkih iz dela v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej za vlagatelja in družinske člane (obvezno),
  • dokazila o podatkih, ki predstavljajo davčno tajnost vlagatelja ali družinskih članov, če odklonite pridobitev teh podatkov po uradni poti,
  • dokazila o odhodkih in drugih bremenih.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE