Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahteva za legalizacijo objektov daljšega obstoja po 118. členu Gradbenega zakona

Zahtevo za legalizacijo objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Legalizacija se izvede za objekte, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena Zakona o graditvi objektov - ZGO1

Navodila

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

  • na Upravno enoto, na katere območju leži objekt, za katerega se izdaja uporabno dovoljenje,
  • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Legalizacija gradnje (elektronska vloga)
18,10 EUR
Navodila

Izpolnjeno zahtevo priporočeno pošljite na naslov upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje ali na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje).
 

Stroški postopka
Namen Strošek
Legalizacija gradnje
22,60 EUR
Stroški postopka
Namen Strošek
Legalizacija gradnje
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE