Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene v kulturi

Navodila

Izpolnjen obrazec s prilogami oddajte na Ministrstvo za kulturo.

Upravičenec lahko za čas trajanja pravice pooblasti MK, da zanj oddaja elektronski obrazec obračuna prispevkov za socialno varnost in zavarovanje (OPSVZ obrazec) na pristojni davčni organ, ki ga najdete v desnem stolpcu.

Za oddajo vloge potrebujete

dokumentacijo, iz katere je razviden izjemen kulturni prispevek za vsak poklic v kulturi (če vloga zajema več poklicev, mora biti pregled narejen za vsak poklic posebej):

 • predstavitveno mapo z deli za zadnjih pet let,
 • izkazane državne nagrade na področju kulture ali,
 • nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva,
 • primerljive mednarodne nagrade ali priznanja,
 • dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi,
 • odmevnost v domači in mednarodni javnosti ter
 • življenjepis

Potrebujete tudi dokumentacijo, iz katere je razviden prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic (če vloga zajema več poklicev, mora biti pregled narejen za vsak poklic posebej):

 • predstavitveno mapo z deli ali umetniških dosežkov v kulturi za zadnjih pet let,
 • dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi,
 • odmevnost v domači in mednarodni javnosti ter
 • življenjepis

Potrebujete tudi:

 • dokumentacijo, iz katere je razvidna zaposlitev v javnih zavodih s področja kulture v primeru uveljavljanja trajne pridobitve pravice do plačila prispevkov na podlagi 5. odstavka 8. člena uredbe,
 • izjavo o avtorstvu.

Priloge, ki jih ministrstvo samo pridobi od pristojnega organa (vlagatelj jih lahko priloži tudi sam):

 • odločba o odmeri dohodnine za preteklih pet let ali
 • obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto, ali
 • potrdilo pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec/zavezanka za oddajo napovedi za odmero dohodnine (oziroma izjavo, da ni davčni zavezanec),
 • dokazilo o rezidentstvu za davčne namene v Republiki Sloveniji,
 • podatek o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine s strani ZPIZ.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Izpolnjen obrazec s prilogami oddajte na Ministrstvo za kulturo.

Upravičenec lahko za čas trajanja pravice pooblasti MK, da zanj oddaja elektronski obrazec obračuna prispevkov za socialno varnost in zavarovanje (OPSVZ obrazec) na pristojni davčni organ, ki ga najdete v desnem stolpcu.

 

Za oddajo vloge potrebujete

dokumentacijo, iz katere je razviden izjemen kulturni prispevek za vsak poklic v kulturi (če vloga zajema več poklicev, mora biti pregled narejen za vsak poklic posebej):

 • predstavitveno mapo z deli za zadnjih pet let,
 • izkazane državne nagrade na področju kulture ali,
 • nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva,
 • primerljive mednarodne nagrade ali priznanja,
 • dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi,
 • odmevnost v domači in mednarodni javnosti ter
 • življenjepis

Potrebujete tudi dokumentacijo, iz katere je razviden prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic (če vloga zajema več poklicev, mora biti pregled narejen za vsak poklic posebej):

 • predstavitveno mapo z deli ali umetniških dosežkov v kulturi za zadnjih pet let,
 • dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi,
 • odmevnost v domači in mednarodni javnosti ter
 • življenjepis

Potrebujete tudi:

 • dokumentacijo, iz katere je razvidna zaposlitev v javnih zavodih s področja kulture v primeru uveljavljanja trajne pridobitve pravice do plačila prispevkov na podlagi 5. odstavka 8. člena uredbe,
 • izjavo o avtorstvu.

Priloge, ki jih ministrstvo samo pridobi od pristojnega organa (vlagatelj jih lahko priloži tudi sam):

odločba o odmeri dohodnine za preteklih pet let ali
obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto, ali
potrdilo pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec/zavezanka za oddajo napovedi za odmero dohodnine (oziroma izjavo, da ni davčni zavezanec),
dokazilo o rezidentstvu za davčne namene v Republiki Sloveniji,
podatek o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine s strani ZPIZ.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE