Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPrijava začetka gradnje

Začetek gradnje prijavi investitor ali njegov pooblaščenec.

Navodila

Do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov, se še naprej uporabljajo obrazci v skladu s Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1). Za zahteve po GZ-1, za katere obrazci še niso izdelani oziroma so neskladni z zahtevami zakona, se neposredno uporabi zakon in se zahteve podajo tudi brez uporabe obrazcev.

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje

 

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje
 • zapisnik o zakoličenju (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);
 • dokumentacijo za izvedbo gradnje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018);
 • pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacijo za odstranitev z vsebino, določeno v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018), ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;
 • če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, količino in opis načina uporabe te mineralne surovine;
 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in
 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov.

 

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava začetka gradnje (elektronska vloga)
Brezplačno
Navodila

Do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov, se še naprej uporabljajo obrazci v skladu s Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1). Za zahteve po GZ-1, za katere obrazci še niso izdelani oziroma so neskladni z zahtevami zakona, se neposredno uporabi zakon in se zahteve podajo tudi brez uporabe obrazcev.

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo pošlje na pristojen organ.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje
Za oddajo vloge potrebujete

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje
 • zapisnik o zakoličenju (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);
 • dokumentacijo za izvedbo gradnje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018);
 • pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacijo za odstranitev z vsebino, določeno v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018), ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;
 • če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, količino in opis načina uporabe te mineralne surovine;
 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in
 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov.

 

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava začetka gradnje
4,50 EUR
Navodila

Do sprejema Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov, se še naprej uporabljajo obrazci v skladu s Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1). Za zahteve po GZ-1, za katere obrazci še niso izdelani oziroma so neskladni z zahtevami zakona, se neposredno uporabi zakon in se zahteve podajo tudi brez uporabe obrazcev.

Izpolnjeno zahtevo lahko oddajte na pristojnem organu:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena ali objekte z vplivi na okolje

 

Za oddajo vloge potrebujete

Za oddajo vloge potrebujete

 • izpolnjen (predpisan) obrazec prijave začetka gradnje
 • zapisnik o zakoličenju (pred začetkom novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave);
 • dokumentacijo za izvedbo gradnje, razen pri spremembi namembnosti in gradnji nezahtevnega objekta, predpisano v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018);
 • pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in dokumentacijo za odstranitev z vsebino, določeno v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/2018), ki ga izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;
 • če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, količino in opis načina uporabe te mineralne surovine;
 • če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in
 • če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov.

 

Investitor lahko pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava začetka gradnje
4,50 EUR
POVRATNE INFORMACIJE