VlogaVloga za vpis v glasbeno šolo

Glasbena šola vpisuje učence v 1. razred od 1. do 10. junija, v 2. in višje razrede pa od 20. do 24. junija za naslednje šolsko leto. Glasbena šola lahko vpisuje učence tudi naknadno, in sicer od 26. do 31. avgusta.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen Vpisni list starši, v okviru predpisanih rokov, oddajo šoli.
Zaradi lažjega načrtovanja števila prostih mest za učence prvih razredov, šola za vpis učencev  v 2. in višje razrede v času od 5. do 25. aprila izvede  evidenčno zbiranje prijav.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen Vpisni list starši, v okviru predpisanih rokov, oddajo šoli.
Zaradi lažjega načrtovanja števila prostih mest za učence prvih razredov, šola za vpis učencev  v 2. in višje razrede v času od 5. do 25. aprila izvede  evidenčno zbiranje prijav.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE