VlogaPrijavnica za vpis v glasbeno šolo

Pred sprejemom v glasbeno šolo opravljajo kandidati sprejemni preizkus. K preizkusu se prijavijo z vlogo.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Glasbena šola  v predpisanem roku (3. do 15. maja) objavi razpis za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto. V razpisu navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere se bo izvajal pouk, predvideno število prostih mest, priporočljivo starost učencev ter druge pogoje za vpis.

Izpolnjeno Prijavnico za vpis v glasbeno šolo starši, v okviru predpisanih rokov in na način, ki ga z razpisom določi šola (po pošti ali osebno), oddajo šoli.

Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom v program Glasba ali Ples. Komisija za sprejemni preizkus odloči, ali je učenec preizkus opravil, ravnatelj šole in predsednik komisije pa odločita ali je učenec v glasbeno šolo sprejet. Po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu se učenec s  vpiše v ustrezen program (instrument oziroma predmet).

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Glasbena šola  v predpisanem roku (3. do 15. maja) objavi razpis za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto. V razpisu navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere se bo izvajal pouk, predvideno število prostih mest, priporočljivo starost učencev ter druge pogoje za vpis.

Izpolnjeno Prijavnico za vpis v glasbeno šolo starši, v okviru predpisanih rokov in na način, ki ga z razpisom določi šola (po pošti ali osebno), oddajo šoli.

Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom v program Glasba ali Ples. Komisija za sprejemni preizkus odloči, ali je učenec preizkus opravil, ravnatelj šole in predsednik komisije pa odločita ali je učenec v glasbeno šolo sprejet. Po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu se učenec s  vpiše v ustrezen program (instrument oziroma predmet).

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (152):

Da

Ne

Delno