Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaGlasovanje po pošti - invalidi (stalno) - z e-identiteto

Po pošti lahko glasujejo invalidi. Elektronsko vlogo za glasovanje invalida po pošti lahko izpolnite s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid pošlje Državni volilni komisiji tudi v času, ko volitve ali referendumi niso razpisani oz. najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja, priložiti mora le kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica! Volivci, ki so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).«.

Navodila

Kliknite na »oddajte vlogo« in izpolnite vlogo.

Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE