VlogaGlasovanje po pošti - invalidi (stalno) - brez digitalnega potrdila

Po pošti lahko glasujejo invalidi. Vlogo lahko invalidi izpolnijo in oddajo elektronsko (brez digitalnega potrdila) ali po pošti. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti mora invalid vložiti pri Državni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica!

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kliknite na »oddajte vlogo« in izpolnite vlogo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Volivec lahko odda vlogo tudi v pisni obliki oz. s pomočjo spodnjega obrazca “Obr.IP-V”. Izpolnjen obrazec mora volivec posredovati državni volilni komisiji.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (153):

Da

Ne

Delno