Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaGlasovanje po pošti - invalidi (stalno) - brez e-identitete

Po pošti lahko glasujejo invalidi. Vlogo lahko invalidi izpolnijo in oddajo elektronsko (brez digitalnega potrdila) ali po pošti. Volilno gradivo bo okrajna volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid pošlje Državni volilni komisiji tudi v času, ko volitve ali referendumi niso razpisani oz. najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja, priložiti mora le kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in velja do preklica! Volivci, ki so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).«.

Navodila

Kliknite na »oddajte vlogo« in izpolnite vlogo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Volivec lahko odda vlogo tudi v pisni obliki oz. s pomočjo spodnjega obrazca “Obr.IP-V”. Izpolnjen obrazec mora volivec posredovati državni volilni komisiji.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE