VlogaKártérítés iránti kérlem a kivételes körülmények miatt a ZUVRAS törvény 11. szakaszának (1), (2) és (3) bekezdése alapján

A kártérítés érvényesítése iránti kérelem a területek csökkenése esetén annál az oknál fogva, hogy azok többé nem a Szlovén Köztársaság része, vagy bizonyos küszöb alatt vannak, ami lehetővé teszi a mezőgazdasági politika intézkedéseinek végrehajtását a Szlovén Köztársaságban, vagy a kifizetések mértékének csökkenése esetén a mezőgazdasági politika állatokkal kapcsolatos intézkedésire vonatkozóan.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Fizikailag postán, ajánlott küldeményként előre elküldött nyomtatványon

Za oddajo vloge potrebujete

Az SzK mezőgazdasági piacokért és vidékfejlesztésért felelős Ügynökség a  »ZUVRAS első, második és harmadik bekezdése alapján   A kivételes körülmények miatti kompenzáció iránti kérelem« mintát a kísérő levéllel együtt fogja továbbítani azoknak a kérelmezőknek, akik a kompenzációt a ZUVRAS 11. cikke alapján érvényesíthetik. A kérelmező a kitöltött kérelmet az előírt határidő lejáráig küldheti vissza, azaz a ZUVRAS alkalmazása kezdetétől számított hat hónapon belül, éspedig ajánlott küldeményként az alábbi címre. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Amennyiben egy adott kérelmező  a »ZUVRAS első, második és harmadik bekezdése alapján   A kivételes körülmények miatti kompenzáció iránti kérelem« mintát a kísérő levéllel nem kapja meg 2018. március 31-ig, forduljon az alábbi címre: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ahonnan utólag elküldik ezen kérelem formanyomtatványát.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE