VlogaNadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova

Vlogo za dodelitev nadomestila zaradi oviranega gospodarskega ribolova lahko vložite, če ste imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov in ste ovirani pri izvajanju ribolova v morju.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za dodelitev nadomestila zaradi oviranega gospodarskega ribolova se vloži pri krajevno pristojni upravni enoti glede na naslov stalnega prebivališča oziroma sedež.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za dodelitev nadomestila zaradi oviranega gospodarskega ribolova se vloži pri krajevno pristojni upravni enoti glede na naslov stalnega prebivališča oziroma sedež.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za dodelitev nadomestila zaradi oviranega gospodarskega ribolova se vloži pri krajevno pristojni upravni enoti glede na naslov stalnega prebivališča oziroma sedež.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE