Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

VlogaVloga za nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 11. člena ZUVRAS

Vloga za uveljavitev nadomestila v primerih zmanjšanja površin iz razloga, da le-te niso več del RS, ali so pod določenim pragom, ki omogoča izvajanje ukrepov kmetijske poltike v RS, ali pa v primerih zmanjšanja obsega plačil za ukrepe kmetijske politike na živali.

Navodila

Fizično po pošti, s priporočeno pošiljko na vnaprej poslanem obrazcu.

Za oddajo vloge potrebujete

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vzorec »vloge za prejem nadomestila zaradi izjemnih okoliščin na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 11. člena ZUVRAS« skupaj z dopisom posredovala vlagateljem, ki lahko uveljavljajo nadomestilo na podlagi 11. člena ZUVRAS. Vlagatelj lahko izpolnjeno vlogo vrne do izteka predpisanega roka, to je šestih mesecev od začetka uporabe ZUVRAS, in sicer s priporočeno pošto na naslov: Agecnija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Če posamezen vlagatelj dopisa z obrazcem »vloge za prejem nadomestila zaradi izjemnih okoliščin na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 11. člena ZUVRAS« do 31. marca 2018 ne bo prejel, naj se obrne na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki mu bo naknadno posredovala ta obrazec vloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE