VlogaVloga za uveljavljanje izjemnih okoliščin (10. člen ZUVRAS)

Sprememba okoliščin, nastalih zaradi razsodbe, se v zvezi z izpolnjevanjem pogojev in obveznosti za ukrepe kmetijske politike šteje za izjemno okoliščino, na podlagi katere lahko upravičenec delno ali v celoti preneha z izvajanjem in uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vzorec »vloge za prenehanje izvajanja ukrepov kmetijske politike delno ali v celoti« skupaj z dopisom posredovala vlagateljem, ki lahko uveljavljajo izjemne okoliščine na podlagi 10. člena ZUVRAS. Vlagatelj bo moral izpolnjeno vlogo vrniti v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, in sicer s priporočeno pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Če posamezen vlagatelj dopisa z obrazcem »vloge za prenehanje izvajanja ukrepov kmetijske politike delno ali v celoti« do 31. marca 2018 ne bo prejel, naj se obrne na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki mu bo naknadno posredovala ta obrazec vloge.

Za oddajo vloge potrebujete

Izpolnjen obrazec vloge, poslan na naslov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Obrazec vloge bo vsem upravičenim vlagateljem poslala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja na njihov naslov. Če vlagatelj do 31. marca 2018 obrazca vloge ne bo prejel, naj se obrne na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki mu bo naknadno posredovala ta obrazec vloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE