VlogaVloga za dodelitev finančne pomoči za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji

Vloga za dodelitev finančne pomoči se vloži v enem letu od začetka uporabe zakona. O vlogi odloča Ministrstvo za javno upravo, ki izplača finančno pomoč v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga se vloži na upravni enoti, na območju katere ima upravičenec stalno prebivališče ali na območju katere dejansko prebiva.

Za oddajo vloge potrebujete
  • izpolnjen predpisan obrazec.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga se vloži na upravni enoti, na območju katere ima upravičenec stalno prebivališče ali na območju katere dejansko prebiva.

Za oddajo vloge potrebujete
  • izpolnjen predpisan obrazec.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga se vloži na upravni enoti, na območju katere ima upravičenec stalno prebivališče ali na območju katere dejansko prebiva.

Za oddajo vloge potrebujete
  • izpolnjen predpisan obrazec.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE