Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahtevek za povrnitev stroškov upravne takse ali tiskovine, zaradi uveljavljanja pravic in pridobivanja listin v Republiki Hrvaški, ki so posledica uveljavitve arbitražne razsodbe

Vložite lahko zahtevek za povrnitev stroškov upravne takse ali tiskovine, zaradi uveljavljanja pravic in pridobivanja listin v Republiki Hrvaški, ki so posledica uveljavitve arbitražne razsodbe.

Navodila

Vlogo lahko oddate po elektronski poti na upravno enoto, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. V tem primeru mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Vlogo lahko v pisni obliki pošljete po pošti na upravno enoto, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Vlogo lahko v pisni ali ustni obliki vložite neposredno na upravni enoti, na območju katere imate stalno prebivališče ali sedež. Vlogi je potrebno priložiti račune ali druga dokazila o vplačilu takse ali/in stroškov izdaje tiskovine.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE