VlogaVloga za zakup kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (sedmi odstavek 6. člena ZUVRAS)

Vlagatelj mora oddati izpolnjeno vlogo za pridobitev kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (sedmi odstavek 6. člena ZUVRAS) in priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja Republike Slovenije, pri čemer je bilo teh zemljišč več kot 1 ha (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele).

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vlagatelj vloži v šestih mesecih od uporabe ZUVRAS.

Vlagatelj vloži vlogo na upravno enoto, kjer je imel na dan 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče.

Vlagatelj mora priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja Republike Slovenije, pri čemer je bilo teh zemljišč več kot 1 ha (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele).

Za oddajo vloge potrebujete
  • Vlogo za zakup kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (sedmi odstavek 6. člena ZUVRAS);
  • Podatke o površini kmetijskih zemljišč iz prvega odstavka 6. člena ZUVRAS, katerih uporabnik je bil nosilec kmetije 28. junija 2017, in podatke o teh kmetijskih zemljiščih (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vlagatelj vloži v šestih mesecih od uporabe ZUVRAS.

Vlagatelj vloži vlogo na upravno enoto, kjer je imel na dan 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče.

Vlagatelj mora priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja Republike Slovenije, pri čemer je bilo teh zemljišč več kot 1 ha (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele).

Za oddajo vloge potrebujete
  • Vlogo za zakup kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (sedmi odstavek 6. člena ZUVRAS);
  • Podatke o površini kmetijskih zemljišč iz prvega odstavka 6. člena ZUVRAS, katerih uporabnik je bil nosilec kmetije 28. junija 2017, in podatke o teh kmetijskih zemljiščih (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vlagatelj vloži v šestih mesecih od uporabe ZUVRAS.

Vlagatelj vloži vlogo na upravno enoto, kjer je imel na dan 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče.

Vlagatelj mora priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja Republike Slovenije, pri čemer je bilo teh zemljišč več kot 1 ha (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele).

Za oddajo vloge potrebujete
  • Vlogo za zakup kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (sedmi odstavek 6. člena ZUVRAS);
  • Podatke o površini kmetijskih zemljišč iz prvega odstavka 6. člena ZUVRAS, katerih uporabnik je bil nosilec kmetije 28. junija 2017, in podatke o teh kmetijskih zemljiščih (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE