VlogaVloga za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

Vlogo za vpis spremljevalca lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri izbrani upravni enoti. Tam dobite tudi morebitna dodatna pojasnila.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za vpis spremljevalca lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. Vloga se vloži pri upravni enoti, kjer ima kandidat prijavljeno prebivališče (velja krajevna pristojnost). Tam dobite tudi morebitna dodatna pojasnila.

Vlogo za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje lahko pošljete po pošti. (Ne pozabite pripisati kontaktni podatek vložnika, telefon in e-poštni naslov.)

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

Pri oddaji vloge potrebujete fotokopijo evidenčnega kartona vožnje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za vpis spremljevalca lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. Vloga se vloži pri upravni enoti, kjer ima kandidat prijavljeno prebivališče (velja krajevna pristojnost). Tam dobite tudi morebitna dodatna pojasnila.

 

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

Pri oddaji vloge potrebujete fotokopijo evidenčnega kartona vožnje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE