VlogaZahteva za priznanje pravice žrtve v vojni za Slovenijo 1991 do doživljenjske mesečne rente/ Richiesta di riconoscimento del diritto al vitalizio per le vittime della guerra di indipendenza della Slovenia del 1991

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Modulo

Richiesta di riconoscimento dello status e dei diritti di vittima di violenze belliche
28,5 kB

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Compilate il modulo e presentatelo personalmente all'autorità competente. Selezionate l'Autorità dalla lista dei destinatari delle domande.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE