VlogaVloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Vlogo izpolnite vsi, ki prvič zaprošate za subvencionirano vozovnico ali želite podaljšati vlogo iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki in podatki o izobraževanju samodejno vnesejo v obrazec.

Če je naslov bivanja v času izobraževanja drugačen od vašega stalnega prebivališča, ga vpišite ročno. Vpišite tudi podatke o razdalji (ta mora biti najmanj 2 km in izpisana s celo številko) izberite vrsto vozovnice in relacijo prevoza. Za medkrajevno relacijo navedite vstopno in izstopno postajališče, za mestni promet izberite območje mestnega prometa.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

V celoti izpolnjeno vlogo predložite na prodajnem mestu prevoznika ob prvem nakupu vozovnice za tekoče šolsko/študijsko leto (vloga je lahko ali potrjena s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa ali pa vlogi priložite Potrdilo o vpisu). Ob predložitvi popolne vloge lahko izvedete nakup subvencionirane vozovnice.

 

Na vlogi morate:

1. izpolniti podatke o vlagatelju. V primeru, da ste kot upravičenec mladoletna oseba, vlogo izpolni vaš zakoniti zastopnik in navede tudi svoje podatke;

2. izpolniti podatke o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa ali jih izpolni in potrdi vzgojno-izobraževalni zavod.V kolikor vloga ni potrjena s strani vzgojno-izobraževalnega/študijskega zavoda, priložite Potrdilo o vpisu;

3. izpolniti podatke o dolžini relacije prevoza (relacija od naslova bivanja do naslova izobraževalnega/študijskega zavoda v km);

4. izbrati vrsto subvencionirane vozovnice, za katero oddajate vlogo. Vnesite podatke o največ 1 (eni) medkrajevni relaciji in/ali mestnem prometu (na vlogi je lahko samo ena medkrajevna relacija in en ali več mestnih prevozov). Za medkrajevno relacijo navedite vstopno in izstopno postajališče, za mestni promet navedite območje mestnega prometa.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE