VlogaVloga za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske

Vlogo morate oddati pred dopolnjenim 27. letom starosti. Preverili bomo verodostojnost dokazil o izobrazbi, opravili varnostno preverjanje, vas povabili na razgovor, preverjanje gibalnih sposobnosti in preventivni zdravstveni pregled.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Elektronski obrazec izpolnite, po koncu izpolnjevanja pa kliknite gumb "Pošlji".

Za oddajo vloge potrebujete
 • kratek življenjepis,
 • dokazilo o državljanstvu,
 • potrdilo o izobrazbi,
 • izjavo kandidata o državljanstvu in nečlanstvu v političnih strankah (obrazec priložen),
 • soglasje za varnostno preverjanje (obrazec priložen)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo naslovite na naslov izbranega upravnega organa za obrambo in jo pošljite priporočeno.

Za oddajo vloge potrebujete
 • kratek življenjepis,
 • dokazilo o državljanstvu,
 • potrdilo o izobrazbi,
 • izjavo kandidata o državljanstvu in nečlanstvu v političnih strankah (obrazec priložen),
 • soglasje za varnostno preverjanje (obrazec priložen)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo vložite na izbranem upravnem organu za obrambo.

Za oddajo vloge potrebujete
 • kratek življenjepis,
 • dokazilo o državljanstvu,
 • potrdilo o izobrazbi,
 • izjavo kandidata o državljanstvu in nečlanstvu v političnih strankah (obrazec priložen),
 • soglasje za varnostno preverjanje (obrazec priložen)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (117):

Da

Ne

Delno