VlogaDovoljenje za nabavo in vnos orožja, delov orožja ali streliva v Republiko Slovenijo / Autorizzazione all'acquisto e all'introduzione d'armi, di parti d'armi o di munizioni nella Repubblica di Slovenia

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Compilate il modulo e presentatelo personalmente all'autorità competente. Selezionate l'Autorità dalla lista dei beneficiari delle domande.

Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Slovenije v tretjo državo
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (158):

Da

Ne

Delno