VlogaDovoljenje za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije

Če želite nabaviti orožje ali strelivo v državi članici Evropske unije, morate oddati vlogo na upravno enoto.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnite priloženi obrazec in ga osebno oddajte na upravno enoto.

Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Slovenije v tretjo državo
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE