VlogaDovoljenje za nabavo in vnos orožja, delov orožja ali streliva v Republiko Slovenijo

Za vnos orožja v Republiko Slovenijo morate predhodno dobiti dovoljenje upravne enote.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnite priloženi obrazec in ga osebno oddajte na upravno enoto.

Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za nabavo in iznos orožja ali streliva iz Slovenije v tretjo državo
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE