VlogaVloga za izpis podatkov o osebah, prijavljenih na naslovu

Za izpis podatkov lahko zaprosite na katerikoli upravni enoti.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke morate vnesti ročno.

Če ste lastnik ali solastnik nepremičnine, ki ni vpisana v Zemljiško knjigo, morate v postopku oddaje vloge priložiti optično prebrano dokazilo o lastništvu (npr. kupoprodajno pogodbo). Izpolnjeno vlogo v postopku oddaje tudi elektronsko podpišete.

Za oddajo vloge potrebujete

Dokazilo o lastništvu oz solastništvu nepremičnine, če lastništvo ni vpisano v Zemljiško knjigo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate osebno na katerikoli upravni enoti.

Za oddajo vloge potrebujete

Dokazilo o lastništvu  ali solastništvu nepremičnine, če lastništvo ni vpisano v Zemljiško knjigo

Stroški postopka
Namen Strošek
Potrdilo iz uradnih evidenc upravnih enot
3,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE