VlogaVloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok

Pravica vam pripada kot enemu od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ki so mlajši od 18 let. Pogoj, da pravico lahko uveljavljate, je, da imate z otroki skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter da ste bili zavarovani za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih ali ste bili aktivni iskalec zaposlitve vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo morate poslati najpozneje 30 dni po zapustitvi trga dela centru za socialno delo, pri katerem je bila oziroma bi bila materi priznana pravica do materinskega dopusta.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo morate vložiti najpozneje 30 dni po zapustitvi trga dela pri  centru za socialno delo, pri katerem je bila oziroma bi bila materi priznana pravica do materinskega dopusta.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (159):

Da

Ne

Delno