VlogaZahtevek za podatke iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu/ A közúti forgalomban összesen nyilvántartott büntetőpontok adatai iránti kérel

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és postai úton küldje el az illetékes hatósági szervnek.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és személyesen adja át az illetékes hatósági szervnek.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE