VlogaZahtevek za podatke iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe/ Richiesta di dati dal casellario giudiziale su sentenze definitive ovvero delibere riguardo a violazioni da parte di persone fisiche

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE