VlogaVloga za naročilo nove kartice zdravstvenega zavarovanja

Z vlogo naročite novo kartico zdravstvenega zavarovanja.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Novo kartico zdravstvenega zavarovanja lahko naročite elektronsko, prek spletne strani ZZZS.

Novo kartico je potrebno plačati, razen, če je (bila) sedanja kartica stara že 10 let ali več, če gre za spremembo vidnih podatkov na njej in v primeru okvare čipa, kar pa mora potrditi ZZZS. V primeru okvare čipa zato novo kartico naročite osebno na območni enoti ali izpostavi ZZZS, če je ne želite plačati.

Stroški postopka
Namen Strošek
Naročilo nove kartice zdravstvenega zavarovanja
3,51 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Novo kartico zdravstvenega zavarovanja lahko naročite osebno ali prek osebe, katero pisno pooblastite, na najbližji območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Novo kartico je potrebno plačati, razen, če je (bila) sedanja kartica stara že 10 let ali več, če gre za spremembo vidnih podatkov na njej in v primeru okvare čipa, kar pa mora potrditi ZZZS.

Stroški postopka
Namen Strošek
Naročilo nove kartice zdravstvenega zavarovanja
3,51 EUR
POVRATNE INFORMACIJE