VlogaVloga za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (za slovenske izseljence in njihove potomce)

Državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobijo tudi osebe, ki so dopolnile starost 18 let, če njihov sprejem koristi državi zaradi nacionalnih razlogov. Obstoj nacionalnih razlogov za naturalizacijo Slovencev, ki živijo izven slovenskih meja, ugotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Osnovni pogoj za uvedbo postopka za sprejem v slovensko državljanstvo je vložitev prošnje, da kot oseba slovenske narodnosti želite pridobiti slovensko državljanstvo iz nacionalnih razlogov.

Vlogo je mogoče vložiti pri diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, v Sloveniji pa pri upravnih enotah ali neposredno na Ministrstvu za notranje zadeve.

Podrobna navodila za vložitev vloge so v pripeti datoteki.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi je potrebno priložiti obširen življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev.

Seznam potrebnih dokazil je v pripeti datoteki oziroma v Navodilih za oddajo vloge.

Izpolnjevanje nekaterih pogojev dokazujete sami s predloženimi listinami, ostale pogoje ugotavlja Ministrstvo za notranje zadeve po uradni dolžnosti.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprejem v državljanstvo - brez zagotovila
185,70 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (210):

Da

Ne

Delno