Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (redna naturalizacija)

Navodila

Vlogo vložite na katerikoli upravni enoti, za vodenje postopka in odločanje v tej zadevi pa je pristojna upravna enota, na območju katere imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
 

Državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobite z naturalizacijo, če izpolnjujete naslednje pogoje:
 

  • ste dopolnili 18 let;
  • imate odpust iz dosedanjega državljanstva ali izkažete, da ga boste dobili, če boste sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije;
  • dejansko živite v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje, in imate urejen status tujca;
  • imate zagotovljena sredstva, ki vam in osebam, ki jih morate preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
  • obvladate slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokažete s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
  • niste bili pravnomočno obsojeni na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali vam ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
  • vam ni bila izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
  • vaš sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
  • imate poravnane davčne obveznosti;
  • podate prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.


Podrobna navodila za vložitev vloge so v pripeti datoteki.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi je potrebno priložiti življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. Izpolnjevanje nekaterih pogojev dokazujete sami s predloženimi listinami, ostale pogoje ugotavlja upravna enota po uradni dolžnosti.

Seznam potrebnih dokazil je v pripeti datoteki oziroma v Navodilih za oddajo vloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprejem v državljanstvo
194,80 EUR
Sprejem v državljanstvo - brez zagotovila
185,70 EUR
POVRATNE INFORMACIJE