VlogaVloga za sklenitev pogodbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Slovenski državljan, star najmanj 18 let se lahko prostovoljno odloči za sklenitev pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske. Temeljna obveznost posameznika v rezervni sestavi je urjenje in usposabljanje za opravljanje vojaške službe v izrednem ali vojnem stanju, lahko pa so vpoklicani za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah in sodelovanje v mirovnih operacijah v tujini.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo pošljite na naslov uprave za obrambo (ali njene izpostave), ki vas vodi v vojaški evidenci.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o šolski izobrazbi,
 • kopijo transakcijskega računa (obe strani) s pripisom naslova poslovalnice oziroma agencije banke,
 • morebitna priporočila (šole, delodajalca, društva ...),
 • morebitne kopije potrdil o dodatnem izobraževanju in usposabljanju,
 • izjavo, da nimate dvojnega državljanstva,
 • izjavo o nespremenjenem zdravstvenemu stanju oziroma soglasje za vpogled v podatke o zdravstvenem stanju, če še nimate ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo,
 • izjavo o zaposlitvi oziroma nezaposlenosti,
 • soglasje za varnostno preverjanje.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo naslovite oddajte na upravi za obrambo (ali njeni izpostavi), ki vas vodi v vojaški evidenci.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o šolski izobrazbi,
 • kopijo transakcijskega računa (obe strani) s pripisom naslova poslovalnice oziroma agencije banke,
 • morebitna priporočila (šole, delodajalca, društva ...),
 • morebitne kopije potrdil o dodatnem izobraževanju in usposabljanju,
 • izjavo, da nimate dvojnega državljanstva,
 • izjavo o nespremenjenem zdravstvenemu stanju oziroma soglasje za vpogled v podatke o zdravstvenem stanju, če še nimate ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo,
 • izjavo o zaposlitvi oziroma nezaposlenosti,
 • soglasje za varnostno preverjanje.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (113):

Da

Ne

Delno