VlogaZahteva za pridobitev osebnih podatkov drugih oseb iz evidenc Policije

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga mora vsebovati:

- osebne podatke vlagatelja

- natančen opis okoliščin (podatki o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku,...)

- vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic

- obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje jih namerava uporabiti)

 

V vlogi morate nedvoumno opredeliti namen in praviloma navesti pravno podlago, na osnovi katere uveljavljate svoje pravice.

 

V kolikor zahtevate pridobitev lastnih osebnih podatkov,  vam ni treba izpolniti zadnje alinee vloge (obrazložen  namen uporabe podatkov).

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga mora vsebovati:

- osebne podatke vlagatelja

- natančen opis okoliščin (podatki o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku,...)

- vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic

- obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje jih namerava uporabiti)

 

V vlogi morate nedvoumno opredeliti namen in praviloma navesti pravno podlago, na osnovi katere uveljavljate svoje pravice.

 

V kolikor zahtevate pridobitev lastnih osebnih podatkov,  vam ni treba izpolniti zadnje alinee vloge (obrazložen  namen uporabe podatkov).

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE