Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za overitev listin za uporabo v tujini

Navodila

Za overitev listin je pri pošiljanju po pošti potrebno poslati tri obvezne sestavine:

1. listine, ki jih želite overiti,

2. izpolnjen obrazec - vlogo za overitev listin za uporabo v tujini (izpolnite in priložite le en obrazec, ne glede na število listin) in

3. potrdilo o poravnani upravni taksi.

 

Razen navedenih obveznih treh sestavin ni potrebno prilagati nobenih dodatnih sestavin (kot so npr. pooblastila, originalni osebni dokumenti ipd.). Priporočamo vam, da izvirnike dokumentov, ki jih pošiljate v overitev, pošljete s priporočeno pošto ali povratnico. Naslov za pošiljanje listin zaradi overitve po pošti:
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

Za oddajo vloge potrebujete

Za vlogo je potrebno plačati takso. Upravna taksa za overitev enega žiga in podpisa na eni listini (ne glede na število strani) znaša 3 EUR.

Takso lahko plačate s položnico na račun št. 01100-1000315637; sklic 11/20303-7111002; naslov: Ministrstvo za pravosodje RS, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

POMEMBNO


Ministrstvo za pravosodje je pristojno le za overitev tistih listin, ki vsebujejo žige in podpise NOTARJEV, NOTARSKIH POMOČNIKOV, ZAPRISEŽENIH SODNIH TOLMAČEV TER OKROŽNIH SODNIKOV (vendar slednje le za listine, ki se bodo uporabile v tistih državah, ki niso podpisnice haaške Konvencije (t.j. overitev z žigom »apostille«)).
Za overitev vseh ostalih žigov in podpisov se obrnite na katero od okrožnih sodišč (poleg velikega izbora ostalih žigov in podpisov, tudi sodišča overjajo žige in podpise notarjev in notarskih pomočnikov).
Overjamo le listine ter njihove kopije z lastnoročnimi žigi in podpisi, zato pošiljanje skeniranih listin v overitev po elektronski pošti ne pride v poštev.

Stroški postopka
Namen Strošek
Overitev podpisa, prepisa ali kopije
3,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE