VlogaPotrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe izdaja Ministrstvo za pravosodje.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno. Izpolnjeno vlogo v postopku oddaje tudi elektronsko podpišete.

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe izdamo v najkrajšem možnem času, v kolikor pa je potrebno dodatno preverjanje, postopek lahko traja dlje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo pošljete po pošti na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

 

Potrdilo  iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe izdamo v najkrajšem možnem času, v kolikor pa je potrebno dodatno opreverjanje, postopek lahko traja dlje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko oddate v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9:00 do 15:30 (v sredo do 16:00), v petek pa do 14:30.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE