VlogaVloga za izplačilo odškodnine za škodo po divjadi na nelovnih površinah

Škodo, ki vam jo je povzročila divjad, prijavite v roku 3 dni po nastanku.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec ni predpisan, vlogo lahko napišete sami in jo oddate na krajevno pristojno enoto Zavoda za gozdove Slovenije.

V vlogi navedite:

  • da gre za prijavo škode od divjadi na nelovnih površinah,
  • svoje kontaktne podatke,
  • lokacijo škode z imenom katastrske občine in številko parcele,
  • kratek opis škode.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec ni predpisan, vlogo lahko napišete sami jo osebno oddate na pristojno enoto Zavoda za gozdove Slovenije.

V vlogi navedite:

  • da gre za prijavo škode od divjadi na nelovnih površinah,
  • svoje kontaktne podatke,
  • lokacijo škode z imenom katastrske občine in številko parcele,
  • kratek opis škode.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE