VlogaUgovor zoper obdelavo osebnih podatkov

Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v skladu s četrtim odstavkom 9. člena ali tretjim odstavkom 10. člena) ZVOP-1 (gre za obdelavo osebnih podatkov brez podlage v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika, ima kadarkoli z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave. Upravljavec ugovoru ugodi, če posameznik dokaže, da niso izpolnjeni pogoji za obdelavo po četrtem odstavku 9. člena oziroma po tretjem odstavku 10. člena ZVOP-1. V tem primeru se njegovih osebnih podatkov ne sme več obdelovati. Če upravljavec ne ugodi ugovoru, lahko posameznik, ki je vložil ugovor, zahteva, da o obdelavi v skladu s četrtim odstavkom 9. člena oziroma tretjim odstavkom 10. člena ZVOP-1 odloči Informacijski pooblaščenec. Posameznik lahko vloži zahtevo v sedmih dneh od vročitve odločitve o ugovoru.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Navesti je treba,da:

- da za obdelavo podatkov niso izpolnjeni pogoji po 4. odstavku 9. člena  ZVOP-1, ki določa izjemno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, če je to nujno za izvrševanje zakonitih pristojnosti upravljavca v javnem sektorju, in če se s tem ne poseže v upravičen interes posameznika;

ali

- da za obdelavo podatkov niso izpolnjeni pogoji po 3. odstavku 10. člena  ZVOP-1 , ki določa izjemno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov upravljavca v zasebnem sektorju in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika.

Za oddajo vloge potrebujete

Morebitna dokazila, s katerimi utemeljujete navedbe iz ugovora.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Navesti je treba,da:

- da za obdelavo podatkov niso izpolnjeni pogoji po 4. odstavku 9. člena  ZVOP-1, ki določa izjemno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, če je to nujno za izvrševanje zakonitih pristojnosti upravljavca v javnem sektorju, in če se s tem ne poseže v upravičen interes posameznika;

ali

- da za obdelavo podatkov niso izpolnjeni pogoji po 3. odstavku 10. člena  ZVOP-1 , ki določa izjemno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov upravljavca v zasebnem sektorju in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika.

Za oddajo vloge potrebujete

Morebitna dokazila, s katerimi utemeljujete navedbe iz ugovora.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (87):

Da

Ne

Delno