VlogaIzjava države o (ne)uveljavljanju predkupne pravice na nepremičnem kulturnem spomeniku

Vlogo morate oddati pred prodajo nepremičnine, za katero je država predkupna upravičenka. Brez izjave države o odstopu od uveljavitve predkupne pravice notar ne sme overiti podpisa na kupoprodajni pogodbi.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko oddate po pošti na Ministrstvo za kulturo.

Za oddajo vloge potrebujete

Če lastnika zastopa pooblaščenec, je obvezna priloga kopija pooblastila.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko oddate v vložišču Ministrstva za kulturo ves poslovni čas ministrstva.

Za oddajo vloge potrebujete

Če lastnika zastopa pooblaščenec, je obvezna priloga kopija pooblastila.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (150):

Da

Ne

Delno