VlogaZahteva invalidne osebe za določitev oprostitve in prispevka k plačilu pravic družinskega pomočnika / Domanda delle persone disabili per determinare l’esenzione e il contributo al pagamento dei diritti all’assistenza familiare

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE