VlogaVloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka stranke, statuta, programa, sedeža ali zastopnika stranke

Za registracijo političnih strank je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka stranke, statuta, programa, sedeža ali zastopnika politične stranke (izpolnjen obrazec) vloži zastopnik stranke po pošti ali osebno na Ministrstvu za notranje zadeve.

Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija sprememb podatkov o politični stranki
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, kratice imena, znaka stranke, statuta, programa, sedeža ali zastopnika politične stranke (izpolnjen obrazec) vloži zastopnik stranke po pošti ali osebno na Ministrstvu za notranje zadeve.

Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija sprememb podatkov o politični stranki
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (166):

Da

Ne

Delno