VlogaPrijava k zaključnemu izpitu

Vloga je namenjena posameznikom, ki želijo opravljati zaključni izpit.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kandidati pošljejo prijavijo na šolo oziroma v organizacijo za izobraževanje, ki izvaja ustrezni izobraževalni program.

Navodila so priložena obrazcu.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Prijavi priložite dokumente, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje zaključnega izpita (npr. dokazila o upravičenosti kasnejše prijave, dijaki s posebnimi potrebami...)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kandidati oddajo prijavo na šoli oziroma v organizacijo za izobraževanje, ki izvaja ustrezni izobraževalni program.

Navodila so priložena obrazcu.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Prijavi priložite dokumente, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za opravljanje zaključnega izpita (npr. dokazila o upravičenosti kasnejše prijave, dijaki s posebnimi potrebami...)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE