VlogaZahteva za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu / Domanda di rilascio dell’estratto dal registro matricolare delle nascite

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Compilate il modulo e inviatelo elettronicamente all'autorità competente.

Nel processo di consegna elettronica è possibile allegare documenti, se necessario.

La domanda deve essere firmata elettronicamente.

Per presentare la domanda si necessita di un certificato digitale qualificato.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
3,00 EUR

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Compilate il modulo e inviatelo tramite posta all'autorità competente. Selezionate l'Autorità dalla lista dei destinatari delle domande.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
3,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Compilate il modulo e presentatelo personalmente all'autorità competente. Selezionate l'Autorità dalla lista dei beneficiari delle domande.

Stroški postopka
Namen Strošek
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
3,00 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (158):

Da

Ne

Delno