VlogaAnonimna prijava kršitve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve tudi anonimno.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

V prijavi morate navesti ime in priimek oziroma naziv kršitelja ter opis kršitve.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Prijavo  lahko oddate na priloženem obrazcu ali prijavo sestavite sami. V prijavi morate navesti ime in priimek oziroma naziv kršitelja ter opis kršitve.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Prijavo lahko oddate na priloženem obrazcu ali prijavo sestavite sami. Prijavo oddate v času uradnih ur.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE