VlogaPobuda ali predlog inšpekcijskemu svetu

Pobudo ali predlog v zvezi z inšpekcijskimi postopki lahko posredujete na Inšpekcijski svet.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Pobudo ali predlog lahko elektronsko sporočite Inšpekcijskemu svetu. Vašo pobudo oziroma predlog čim bolj natančno opišite.

Za oddajo vloge potrebujete

Če želite, lahko v postopku elektronske oddaje pripenjate tudi priloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Pobudo ali predlog lahko pisno sporočite Inšpekcijskemu svetu.V dopisu čim bolj natančno opišite svojo pobudo ozrioma predlog.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE