VlogaPredprijava k poklicni maturi

Predprijava k poklicni maturi je namenjena kandidatom, ki nameravajo v tekočem šolskem letu opravljati poklicno maturo. Predprijava še ne velja kot prijava k poklicni maturi. Nanjo se morajo kandidati še vedno prijaviti v skladu z maturitetnim koledarjem.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kandidat pošlje predprijavo k poklicni maturi na šolo, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program, in sicer do 15. novembra v tekočem šolskem letu.

Navodila so priložena vlogi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kandidat odda predprijavo k poklicni maturi na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno končal ustrezni program, in sicer  do 15. novembra v tekočem šolskem letu.

Navodila so priložena vlogi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE