VlogaVloga za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih

Kandidati se za sprejem in podaljšanje bivanja prijavljajo preko spletne aplikacije eVŠ v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Elektronsko se lahko prijavite na dva načina: z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. V slednjem primeru morate brazec elektronsko poslane prijave obvezno natisniti, podpisati ter ga skupaj s prilogami v roku priporočeno poslati  ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove.

Navodila za izpolnjevanje prijave so objavljena na spletni strani: https://portal.evs.gov.si/bivanje/

 

 

Za oddajo vloge potrebujete

Priloge, ki jih ne boste oddali elektronsko, morate priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni študentskih domov v roku za oddajo prošenj.

Katere priloge je potrebno predložiti, je razvidno iz razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (193):

Da

Ne

Delno