VlogaVloga za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih

Kandidati se za sprejem in podaljšanje bivanja prijavljajo preko spletne aplikacije eVŠ v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v razpisu.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Elektronsko se lahko prijavite na dva načina: z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom. V slednjem primeru morate brazec elektronsko poslane prijave obvezno natisniti, podpisati ter ga skupaj s prilogami v roku priporočeno poslati  ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove.

Navodila za izpolnjevanje prijave so objavljena na spletni strani: https://portal.evs.gov.si/bivanje/

 

 

Za oddajo vloge potrebujete

Priloge, ki jih ne boste oddali elektronsko, morate priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni študentskih domov v roku za oddajo prošenj.

Katere priloge je potrebno predložiti, je razvidno iz razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE